Eindtermen & Methodes

Pictio hanteert:

 • Bloom’s Taxonomie
 • TOTO
 • Eindtermen.

Bloom’s Taxonomie (herziene versie*)

Bloom’s Taxonomie is een model, waarmee u de kennis van uw leerlingen kunt testen. De vragen in Pictio-toetsen zijn geclassificeerd volgens de eerste vier lagen van dit taxonomie model. Elke laag heeft een hogere moeilijkheidsgraad. Het idee daarachter is, dat leerlingen worden gestimuleerd in hun denk- en leerproces naarmate de vragen moeilijker worden. De vier lagen zijn:

 1. Kennis (Remember)
  Vraag betreft het herinneren en herkennen van termen, procedures, theorieën, etc. uit de leerstof.
  Voorbeeld: Wat betekent 1 MB?
   
 2. Inzicht (Understand)
  Vraag betreft het interpreteren, vertalen en extrapoleren van situaties die dicht bij de leerstof staan.
  Voorbeeld: Waarvoor dient computergeheugen?
   
 3. Toepassing (Apply)
  Vraag betreft het oplossen van situaties, die verder van de leerstof afstaan, door toepassing van abstracte principes en methodes.
  Voorbeeld: Hoe zou je met een tekstverwerker een presentatie maken en met een presentatieprogramma een tekstdocument?
   
 4. CT of Computational Thinking (Analyse & Evaluate)
  Vraag betreft het oplossen van een complex probleem door o.a. het probleem op te splitsen in kleinere delen, irrelevante dingen weg te laten en onderlinge relaties te herkennen.
  Voorbeeld: Hoe maak je met behulp van een spreadsheet een factuur, inclusief koppeling naar een klanten- en artikelbestand?

*) 2016 Interpreted version of Bloom’s revised taxonomy

TOTO

Een groot deel van de Pictio leertekst is opgezet volgens het TOTO-principe: korte Theoretische uitleg gevolgd door een Opdracht, daarna weer een stukje Theorie gevolgd door een Opdracht etc. Deze methode werkt vaak motiverend en stimulerend, omdat de leerlingen de leerstof in kleine stappen opnemen. Bovendien, doordat steeds wordt teruggegrepen op eerder behandelde leesstof en opdrachten, is snel te zien of zij de materie begrijpen.

Eindtermen

Pictio sluit aan bij de Eindtermen ICT zoals die zijn vastgesteld volgens de 2019-richtlijn van de SIO Vernieuwingscommissie Informatica havo/vwo.

De modules en keuzethema’s dekken op termijn 100% van alle eindtermen af. U kunt hieruit zelf een mix samenstellen van de verplichte 70% die u dient te behandelen.