GOED MATERIAAL WERKT BETER

Pictio maakt lesmateriaal met verdiepingen, zodat het past bij het niveau van uw leerlingen. Centraal bij alle Pictio lesmateriaal staat dat een brug wordt geslagen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

DE BRUG TUSSEN ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN

Wat houdt dat in, brug tussen onderwijs en bedrijfsleven? In de Pictio lesbrieven bijvoorbeeld worden praktijksituaties van een bedrijf of instelling beetgepakt. Voor de leerling volgen daar een of meer opdrachten uit. Dat kunnen opdrachten zijn voor de profielen C&M, M&O, N&G en/of N&T. Deze praktijkaanpak is in alle onderdelen van Pictio terug te vinden.

Zelfstandig
Bij elk onderdeel hoort een inleidende PowerPoint of video, waarna de leerlingen zelfstandig verder kunnen door middel van online leerteksten, video’s en andere multimedia, opdrachten en eindopdrachten. U kunt een onderdeel afsluiten met een toets.


Inzicht
Vragen, oefentoetsen en toetsen kan de leerling online beantwoorden. Alleen de inzichtvragen vergen enig nakijkwerk van uw kant. Op het docenten-dashboard worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden.

ICT
Computer Science is de overkoepelende naam voor de vakken Informatie en Communicatie Technologie en Informatica. Voor het gemak hanteert Pictio de verzamelterm ICT.